Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Ölümden sonra ölenin mirasçıları kimlerdir, ölenin malı olup olmadığı, mirasçıların mallarının bölüştürülmesi ve malın mirasçılara devri evlilikte mutlaka yapılması gereken durumlardır. . Hatta yasal işlemler yoluyla. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız böyle bir durumda pek çok sorunla karşılaşabilmektedir. Bu yazımızda kısaca mirasçılık belgesi başvurusu nasıl yapılır, ibraz edilecek belge türleri ve mirasçılık belgesinin gerekli olduğu durumlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Miras Hukuku ile başlayalım.

Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Ölüm halinde, mirasın ne kadarına kimin hak kazandığını belirten belgeye, yasal mirasçılık belgesi veya “miras belgesi”, “miras belgesi”, “miras belgesi” denir. Ölen kişinin terekesinin kanuna uygun olarak işlemesi nedeniyle miras alınır, mirasçılar tereke üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir; ancak bunun için miras kanıtı gereklidir. Bu nedenle ölen kişinin malvarlığının üzerinde tasarruf edilmesi için yetkili makamların mirasçılık belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasçılar, mirası aralarında bölüştürmek için bir anlaşma ile mirasın nasıl paylaşılacağına karar verebilirler. Bu sözleşmenin yazılı olması gerektiğinden tüm mirasçıların da katılımı gerekmektedir. Her iki mirasçının da katılmaması halinde, mirasın bölüştürülmesi sözleşmesi geçersiz olacaktır. Mirasçılar, terekenin taksim sözleşmesinde anlaşamazlarsa, terekenin taksimi için dava açarak mirasın taksimini güvence altına alabilirler.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

BU usulde aşağıda sayılan kanuni mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belirlenir: Mirasçının çocukları ve torunları Mirasçı ise üvey anne baba ve çocukları (kardeşler, yeğenler) Biyolojik çocukların dedesi, dedesi, anneannesi ve büyükbabası (teyze, amca, amca gibi akrabalar)Torunun gizli payı, miras alınan mülkün yarısına karşılık gelir. Torunların gizli payı, ana-babadan her birinin mirasının dörtte biri kadardır. Evli ise, eşin mirasçı olduğu eşe göre gerekli pay oranı değişmektedir. Bu kapsamda sağ kalan eş, mirasçının çocukları veya ebeveynleri ile birlikte mirasçı ise, ayrılan terekenin tamamıdır.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçı Belgesi olarak da bilinen Mirasçı Belgesi; Mirasçının ölümünden sonra düzenlenen ve mirasçının kim ve ne oranda olduğunu gösteren bir belgedir. Mirasçılık belgesi Hâkimden istenebileceği gibi Noterden de istenebilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

TMK’nın 598. maddesi uyarınca, herhangi bir yasal veya tayin edilmiş mirasçı, mirasçılık belgesi için başvurabilir. Bu, kan ve aile bağlarınız nedeniyle varis olabileceğiniz veya bir varis sizi vasiyetnamesine dahil etmiş olabileceğiniz anlamına gelir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçının talebi üzerine sulh hukuk mahkemesinden veya noterliklerden mirasçılık belgesi alınabilir veya talepsiz olarak bir vekilin talebi üzerine mirasçılık belgesi alınabilir. Miras davası, yetkili olmayan yargı yetkisinin bir parçası olduğu için, diğer taraf, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin onu alma talebinde bulunmaz.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler